Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement zijn o.a. de rechten en plichten van de leden opgenomen en het introduceebeleid, alsmede allerlei praktische zaken over hoe een stemming op de Algemene Leden Vergadering (ALV) verloopt en hoe de jaarlijkse aanpassing van de contributie plaatsvindt. 

Het Huishoudelijk Reglement is in 2018 voor het laatst aangepast, tegelijk met de aanpassing van de statuten. Op onderdelen is het Huishoudelijk Reglement - mede door de Corona-maatregelen van de overheid - inmiddels niet meer actueel.

Huishoudelijk Reglement TCK MAR_2018.pdf