Padel bij TC De Kikkers

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van donderdag 12 november jl. hebben de leden zich kunnen uitspreken over een aantal belangrijke zaken aangaande onze vereniging, waaronder de aanleg van padelbanen.

Aanleg 3 padelbanen

Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde voor. Ook uit de in oktober 2020 gehouden enquete onder de leden bleek al dat een meerderheid van de respondenten enthousiast was (78% van de 310 respondenten voor, 13% tegen, 9% weet het niet). 

Met de aanleg van de padelbanen wordt ingespeeld op de toenemende populariteit van padel, die moet resulteren in een verbreding van het aanbod voor onze leden. Daarnaast kan het een bijdrage leveren aan ledenbehoud en ledenwerving.

Padel wordt in 2021 onderdeel van het lidmaatschap. Dit betekent dat elk Kikker-lid gedurende het zomerseizoen onbeperkt gebruik kan maken van de 2 padelbanen die wij als vereniging van de stichting gaan huren. Voor deze uitbreiding van het tennisaanbod wordt de contributie met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 10 euro voor elk Kikker-lid. De stichting gaat de overige padelbanen (1 in de zomer, 3 in de winter) verhuren, ook aan niet-Kikkerleden, vergelijkbaar met hoe dit nu ook al gaat met de binnenhal en het winterlidmaatschap.   

Takken rooien (20-21 februari 2021)

Op 20 en 21 februari 2021 zijn de eerste zichtbare voorbereidingen voor de aanleg van de 3 padelbanen uitgevoerd: het rooien van de takken op de plek waar de padelbanen moeten komen.