Bestuur TC De Kikkers

Het bestuur van TC De Kikkers bestaat uit de volgende personen:

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV).