Bestuur TC De Kikkers

Het bestuur van TC De Kikkers bestaat uit de volgende personen:

  • Edwin Beckers - voorzitter ([email protected])
  • Paul Dreef - penningmeester ([email protected])
  • Anne-Marije van Nieuwenhuijzen - secretaris ([email protected])
  • Bartho Verharen - voorzitter Technische commissie ([email protected])
  • [vacant] - voorzitter Beheercommissie
  • [vacant] - voorzitter Jeugdcommissie
  • Ariaan van Nieuwenhuijzen - voorzitter PR & Sponsorcommissie
  • Sanne Warmerdam - voorzitter Evenementen

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV).