Over de Stichting Tennis & Padel De Kikkers

Op 9 december 2022 heeft Stichting Indoortennis De Kikkers (SIK) een naamswijziging doorgevoerd naar Stichting Tennis & Padel De Kikkers. 

De stichting is opgericht door TC De Kikkers met als doel het beheer en de exploitatie van het tenniscomplex te verzorgen. In 2012 zijn wij verhuisd naar het huidige park aan de Oosterdreef 28, waar wij beschikken over een moderne tennishal met 5 binnenbanen (tapijt).

Bovendien beschikt de tennishal over een gezellige bar en lounge en moderne kleedruimtes met uitstekende sanitaire voorzieningen.

Ook hebben wij 5 all-weatherbanen, die van april tot oktober gebruikt worden door TC De Kikkers (naast hun 11 gravelbanen), maar die in de winter beschikbaar zijn voor de winterleden.

Waarom een aparte stichting?

TC De Kikkers bezat in een ver verleden enkel nog gravel buitenbanen en toen het toenmalige bestuur de club wilde uitbreiden met overdekte banen heeft het onderzocht hoe dit te realiseren, zonder dat er een te groot financieel risico voor de club zou ontstaan. Men heeft toen besloten als club een stichting op te richten: Stichting Indoortennis De Kikkers (SIK).

Doel hiervan was om de stichting de investeringen te laten doen en de lening te nemen, waardoor de club geen financieel risico zou lopen. Om te zorgen dat het bestuur toch zeggenschap over haar “eigen” stichting zou houden, is er in de statuten verankerd, dat de bestuursleden van de stichting per jaar worden aangesteld door het bestuur van TC De Kikkers.

Hoewel de stichting dus nauw verweven is met TC De Kikkers, is het bestuur van de stichting zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van haar huishoudboekje, waaronder het faciliteren van de binnenbanen, het clubhuis en de all-weatherbanen voor zowel TCK-leden als niet-leden.

Huishoudelijk Reglement
In het Huishoudelijk Reglement zijn o.a. de rechten en plichten van de stichting opgenomen.

Het Huishoudelijk Reglement is in September 2022 voor het laatst aangepast. Bijlagen bij het Huishoudelijk Reglement zijn "Reglement gebruik gebouwen en ruimten" en Het Cameraprotocol.   

Huishoudelijk_Reglement_SIK_2022_09_08 per 15 februari 2023.pdf