Lidmaatschap TCK

Als lid van TC De Kikkers heeft u recht om gedurende de zomermaanden (1 april t/m 30 september) onbeperkt vrij te spelen op de gravel- en all-weatherbanen. Daarnaast kunt u (soms tegen betaling) deelnemen aan activiteiten, zoals rackettrekken, de clubladder of de clubkampioenschappen. 

Tennisles is (behalve voor jeugdleden) niet inbegrepen in het lidmaatschap. 

Lidmaatschapsvormen

TC De Kikkers kent de volgende lidmaatschapsvormen:

 • Senioren lidmaatschap, voor volwassenen vanaf 18 jaar
 • Junioren lidmaatschap, voor kinderen tot het jaar waarin zij 18 jaar worden
 • Senioren overdag lidmaatschap, voor senioren die alleen overdag willen tennissen
 • Studenten lidmaatschap
 • Zomer Challenge lidmaatschap (junior en senior)

Wanneer tennislessen worden afgenomen (bij I'm Tennis), dient men zich aan te melden via De Kikkers als lid van de club. 

De tarieven die horen bij de verschillende lidmaatschapsvormen, vindt u hier. De voorwaarden en “spelregels” die horen bij het lidmaatschap van TC De Kikkers zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Onderstaand hebben wij een aantal van deze voorwaarden uitgelicht.

Voorwaarden junioren lidmaatschap (Tennis Alles-in-1)

Voor jeugdleden geldt een beperking ten aanzien van het tennissen ’s avonds. Jeugdleden t/m 11 jaar mogen afhangen tot 18.30 uur (maximaal spelen tot 19.15 uur). Jeugdleden van 12 t/m 17 jaar mogen afhangen tot 20.30 uur (maximaal spelen tot 21.15 uur). Daarna geldig tot wordt afgehangen door de volgende speler.

Om de overgang van het jeugdlidmaatschap naar het senioren lidmaatschap te vergemakkelijken, geldt voor 18-jarigen en studenten een gereduceerd contributiebedrag.

Meer informatie over Tennis Alles-in-1 vindt u hier.

Voorwaarden senioren overdag lidmaatschap

Het overdag senioren lidmaatschap is alleen beschikbaar voor senioren leden. Bij een overdag lidmaatschap mag je vrij spelen op de volgende momenten:

 • maandag t/m zondag tot 18.00 uur
 • met uitzondering tijdens evenementen / competitie

Senior overdag leden mogen deelnemen aan het racket trekken op vrijdagavond. 

Voorwaarden studenten lidmaatschap

Alle leden die bij aanvang van een lidmaatschapsjaar tussen de 17 en 27 jaar oud zijn, kunnen kiezen voor een lidmaatschap waarbij zij korting krijgen op de prijs voor het reguliere seniorenlidmaatschap. Voorwaarde is wel dat zij dagonderwijs volgen. Daartoe dienen zij bij aanvang van het studenten lidmaatschap een geldig bewijs van inschrijving aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling overleggen. Vervolgens dienen zij jaarlijks voor aanvang van een nieuw verenigingsjaar een nieuw inschrijvingsbewijs te overleggen.

Voorwaarden Zomer Challenge

Senior- en jeugdleden kunnen kiezen voor een lidmaatschap waarbij in de maanden juli en augustus tennis én padel gespeeld kan worden. De Zomer Challenge bestaat uit:

 • een lidmaatschap voor de maanden juli en augustus voor volwassenen van 18 jaar en ouder en voor jeugd (tot 18 jaar)
 • KNLTB-pas inbegrepen (deelnemers zijn verzekerd via de KNLTB)
 • onbeperkt vrij spelen wanneer het jou uitkomt
 • meedoen in deze periode aan clubactiviteiten
 • voor jeugd 2 x 1 uur tennis groepsles inbegrepen in de prijs
 • voor volwassenen tennisles optioneel (tegen betaling)
 • geen inschrijfkosten
 • vrij spelen dagelijks van 09.00 uur t/m 23.00 uur (senioren)
 • jeugd kan dagelijks vrij spelen tot 19:00 uur, daarna geldig tot wordt afgehangen door volgende speler
 • lessen zijn op basis van een groep van 4 tot 8 personen
 • indeling en tijden in overleg met tennisschool Tennisned
 • het abonnement verloopt automatisch op 31 augustus
 • geen recht op gezinskorting
 • geen mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling tot doorschuiven van contributie
 • besluit u jaarlid te worden, dan dient u zich hiervoor opnieuw in te schrijven via de website

Algemeen

 • Het lidmaatschap van TC De Kikkers is een jaarlidmaatschap, dat automatisch wordt verlengd.
 • De contributie wordt jaarlijks in januari geïnd per mail via KNLTB.Club.
 • Bij niet tijdige betaling, ontvangt u een betalingsherinnering en zal de contributie, in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement, worden verhoogd met administratiekosten.
 • Vanaf 1 januari 2024 worden geen speelpassen voor nieuwe leden meer uitgegeven. Baanreserveringen vinden plaats via de KNLTB.Club app. Deze kunt u gratis downloaden via de bekende App stores.
 • Beëindiging van het lidmaatschap van TC De Kikkers kan kosteloos in de periode 1 april tot 1 december, mits de contributie is voldaan. In alle andere gevallen wordt 54,50 euro in rekening gebracht o.a. in verband met door de vereniging te maken KNLTB-kosten. Let dus goed op: een eventuele opzegging moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar plaats vinden.