Contributie

Contributie 2022

Leden van TC De Kikkers betalen jaarlijks contributie. Nieuwe leden betalen eenmalig bij aanmelding inschrijfgeld. De bedragen zijn als volgt:

De bedragen van de Tennis Alles-in-1 pakketten voor junioren bestaan naast het lidmaatschap uit tennisles (zomer én winter) en het meedoen aan clubevenementen. Ook zijn er pakketten waar deelname aan de competitie inbegrepen is.

 

Slapend lid

Indien u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent (geweest) om te tennissen, kunt u de contributie laten opschorten (slapend lidmaatschap). Hierbij kan worden gedacht aan zwangerschap of een tijdelijke uitval vanwege medische gronden.

  • Aanmelden
    Het beleid is dat, indien er om medische redenen niet kan worden getennist, de persoon in kwestie contact opneemt met de ledenadministratie. Er wordt een verzoek voor opschorting van de contributie ingediend.
  • Doktersattest
    De opschorting van de contributie kan alleen worden gehonoreerd indien er een doktersattest aanwezig is. Dit doktersattest zal moeten worden overlegd aan de ledenadministratie. De opschorting vindt plaats onder afboeking van kosten die de club sowieso voor een lid dient te betalen bij overkoepelende instanties, denk aan de KNLTB.
  • Pasje inleveren
    Nadrukkelijk wordt gesteld dat, indien een blessure optreedt die lange tijd gaat duren, het niet tot de mogelijkheden behoort om achteraf een opschorting van de contributie te krijgen. Een belangrijke randvoorwaarde is namelijk dat het tennispasje aan het begin van de opschortingsperiode ingeleverd wordt bij de ledenadministratie.

 

Gezinskorting 2022

Kikker-leden die woonachtig zijn op één adres ontvangen korting op het lidmaatschap (vanaf drie of meer leden):

 

Contributie bij latere aanmelding 2022

Indien u zich later dan 1 april (start zomerseizoen) aanmeldt als nieuw lid, krijgt u korting in het eerste jaar:

Junioren kunnen gedurende het gehele jaar lid worden. De pakketkosten worden voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening gebracht. Voor de maandbedragen zie Contributie 2022 hierboven.

 

Regeling doorschuiven contributie

Bij langdurig niet kunnen spelen, kunt u gebruik maken van de regeling doorschuiven contributie, mits u uw speelpas heeft ingeleverd:

 

Overige bedragen

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar. Bij te late opzegging worden kosten in rekening gebracht. Deze en overige bedragen zijn als volgt: