Contributie

Contributie 2023

Leden van TC De Kikkers betalen jaarlijks contributie. Nieuwe leden betalen eenmalig bij aanmelding inschrijfgeld. De bedragen zijn als volgt:

Soort lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld
Junior (31 december 2022 16 jaar of jonger)    
 - basispakket Alles-in-1 (zomer en winter) 30,95 euro p/mnd 16,25 euro
 - pluspakket Alles-in-1 (zomer en winter) 33,95 euro p/mnd 16,25 euro
 - toppakket Alles-in-1 (zomer en winter) 52,95 euro p/mnd 16,25 euro
Senior 18 jaar (31 december 2022 17 jaar) 184,75 euro p/jr 16,25 euro
Student 157,75 euro p/jr 21,50 euro
Senior 207,50 euro p/jr 21,50 euro
Senior (alleen overdag geldig) 157,50 euro p/jr 21,50 euro
Slapend 26,50 euro p/jr 0 euro

De bedragen van de Tennis Alles-in-1 pakketten voor junioren bestaan naast de contributie uit tennisles (zomer én winter) en het meedoen aan clubevenementen. Ook zijn er pakketten waar deelname aan de competitie inbegrepen is.


Gezinskorting 2023

Kikker-leden die woonachtig zijn op één adres ontvangen korting op het lidmaatschap (vanaf drie of meer leden):

Gezinsleden Per lid Totaal
1e en 2e 0 euro 0 euro
3e 22,00 euro 22,00 euro
4e 29,75 euro 51,75 euro
5e 40,50 euro 92,25 euro
6e en volgenden 0 euro 92,25 euro


Contributie bij latere aanmelding 2023

Indien u zich later dan 1 april (start zomerseizoen) aanmeldt als nieuw lid, krijgt u korting in het eerste jaar:

Lid vanaf Junior Senior 18 Student Senior Senior overdag
1 mei 147,75 euro 157,00 euro 134,00 euro 175,00 euro 134,00 euro
1 juni 117,00 euro 124,75 euro 105,50 euro 139,75 euro 105,50 euro
1 juli 88,75 euro 92,75 euro 79,50 euro 105,25 euro 79,60 euro
1 aug 59,00 euro 62,00 euro 52,75 euro 69,75 euro 52,90 euro
1 sep 29,75 euro 32,25 euro 27,00 euro 35,75 euro 27,00 euro

Junioren kunnen gedurende het gehele jaar lid worden. De pakketkosten worden voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening gebracht. Voor de maandbedragen zie Contributie 2023 hierboven.


Regeling doorschuiven contributie

Bij langdurig niet kunnen spelen, kunt u gebruik maken van de regeling doorschuiven contributie, mits u uw speelpas heeft ingeleverd:

Maanden niet gespeeld Junior Senior 18 Student Senior Senior overdag
1 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro
2 18,50 euro 20,00 euro 16,50 euro 22,00 euro 16,50 euro
3 36,50 euro 39,00 euro 32,75 euro 43,50 euro 32,75 euro
4 54,75 euro 58,00 euro 48,75 euro 64,25 euro 48,75 euro
5 73,25 euro 78,50 euro 65,50 euro 87,00 euro 65,50 euro
6 92,25 euro 98,00 euro 82,50 euro 108,75 euro 82,50 euro


Overige bedragen

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar. Bij te late opzegging worden kosten in rekening gebracht. Deze en overige bedragen zijn als volgt:

Omschrijving Bedrag
Kosten bij te late afmelding alle leden behoudens slapend 51,50 euro
Kosten bij te late afmelding slapend 20,50 euro
Administratiekosten betalingsherinnering contributie 18,50 euro
Duplicaatpas KNLTB 16,50 euro


Slapend lid/ blessures

Indien u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent (geweest) om te tennissen, kunt u de contributie laten opschorten (slapend lidmaatschap). Hierbij kan worden gedacht aan zwangerschap of een tijdelijke uitval vanwege medische gronden.

  • Aanmelden
    Het beleid is dat, indien er om medische redenen niet kan worden getennist, de persoon in kwestie contact opneemt met de ledenadministratie. Er wordt een verzoek voor opschorting van de contributie ingediend.
  • Doktersattest
    De opschorting van de contributie kan alleen worden gehonoreerd indien er een doktersattest aanwezig is. Dit doktersattest zal moeten worden overlegd aan de ledenadministratie. De opschorting vindt plaats onder afboeking van kosten die de club sowieso voor een lid dient te betalen bij overkoepelende instanties, denk aan de KNLTB.
  • Pasje inleveren
    Nadrukkelijk wordt gesteld dat, indien een blessure optreedt die lange tijd gaat duren, het niet tot de mogelijkheden behoort om achteraf een opschorting van de contributie te krijgen. Een belangrijke randvoorwaarde is namelijk dat het tennispasje aan het begin van de opschortingsperiode ingeleverd wordt bij de ledenadministratie.