Contributie

Contributie 2024

Leden van TC De Kikkers betalen jaarlijks contributie. Nieuwe leden betalen eenmalig bij aanmelding inschrijfgeld. De bedragen zijn als volgt:

Soort lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld
Junior (31 december 2023 16 jaar of jonger)    
 - basispakket Alles-in-1 (zomer en winter) 32,80 euro p/mnd 17,00 euro
 - pluspakket Alles-in-1 (zomer en winter) 36,00 euro p/mnd 17,00 euro
 - toppakket Alles-in-1 (zomer en winter) 56,10 euro p/mnd 17,00 euro
 - selectiepakket Alles-in-1 (zomer en winter) 64,55 euro p/mnd 17,00 euro
Senior 18 jaar (31 december 2023 17 jaar) 195,75 euro p/jr 17,00 euro
Student 167,00 euro p/jr 22,75 euro
Senior 220,00 euro p/jr 22,75 euro
Senior (alleen overdag geldig) 167,00 euro p/jr 22,75 euro
Slapend 28,10 euro p/jr 0 euro

De bedragen van de Tennis Alles-in-1 pakketten voor junioren bestaan naast de contributie uit tennisles (zomer én winter) en het meedoen aan clubevenementen. Ook zijn er pakketten waar deelname aan de competitie inbegrepen is.


Gezinskorting 2024

Kikker-leden die woonachtig zijn op één adres ontvangen korting op het lidmaatschap (vanaf drie of meer leden):

Gezinsleden Per lid Totaal
1e en 2e 0 euro 0 euro
3e 23,25 euro 23,25 euro
4e 31,50 euro 54,75 euro
5e 42,75 euro 97,50 euro
6e en volgenden 0 euro 97,50 euro


Contributie bij latere aanmelding 2024

Indien u zich later dan 1 april (start zomerseizoen) aanmeldt als nieuw lid, krijgt u korting in het eerste jaar:

Lid vanaf Senior 18 Student Senior Senior overdag
1 mei 166,25 euro 142,00 euro 185,50 euro 142,00 euro
1 juni 132,00 euro 111,75 euro 148,00 euro 111,75 euro
1 juli 98,25 euro 84,25 euro 111,50 euro 84,25 euro
1 aug 65,50 euro 55,75 euro 73,75 euro 56,00 euro
1 sep 34,00 euro 28,50 euro 37,75 euro 28,50 euro

Junioren kunnen gedurende het gehele jaar lid worden. De pakketkosten worden voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening gebracht. Voor de maandbedragen zie Contributie 2024 hierboven.

Tijdelijk niet spelen

Indien u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent (geweest) om te tennissen, kunt u de contributie laten opschorten (slapend lidmaatschap). Hierbij kan worden gedacht aan zwangerschap, langdurige ziekte of een blessure.

In plaats van een opschorting van de contributie kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van de regeling doorschuiven contributie. Uw contributie wordt dan niet opgeschort, maar in plaats daarvan krijgt u een compensatie via een korting op de contributie in het volgende seizoen. De korting hangt af van het aantal niet gespeelde maanden.

Maanden niet gespeeld Senior 18 Student Senior Senior overdag
1 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro
2 21,00 euro 17,50 euro 23,30 euro 17,50 euro
3 41,25 euro 34,50 euro 46,00 euro 34,50 euro
4 61,50 euro 51,50 euro 68,00 euro 51,50 euro
5 83,00 euro 69,25 euro 92,00 euro 69,25 euro
6 103,75 euro 87,50 euro 115,25 euro 87,50 euro

Het opschorten of doorschuiven van de contributie kan in principe niet met terugwerkende kracht ingaan. Neem in voorkomend geval daarom zo snel mogelijk contact op met de ledenadministratie. 

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar. Bij te late opzegging worden kosten in rekening gebracht.

Overige bedragen

Omschrijving Bedrag
Kosten bij te late afmelding alle leden behoudens slapend 54,50 euro
Kosten bij te late afmelding slapend 21,50 euro
Administratiekosten betalingsherinnering contributie 19,50 euro