Contributie

Contributie 2020

Leden van TC De Kikkers betalen jaarlijks contributie. Nieuwe leden betalen eenmalig bij aanmelding inschrijfgeld. De bedragen zijn als volgt:

  Soort lidmaatschap    Contributie    Inschrijfgeld
  Junior (31 dec. afgelopen jaar, 17 jaar of jonger    
       - Tenniskids Blauw volgt binnenkort    15,75   
       - Tennis Alles-in-1 Basispakket volgt binnenkort    15,75   
       - Tennis Alles-in-1 Pluspakket volgt binnenkort    15,75   
       - Tennis Alles-in-1 Toppakket volgt binnenkort    15,75   
  Senior (31 dec. afgelopen jaar, 18 jaar of ouder) 168,75    20,75   
  Senior 190,00    20,75   
  Senior Overdag 141,75    20,75   
  Student 141,75    20,75   
  Junior Zomer Challenge 32,50    15,50   
  Senior Zomer Challenge 45,00    20,50   
  Slapend 26,00    0,00   

 

Slapend lid

Indien u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent (geweest) om te tennissen, kunt u de contributie laten opschorten (slapend lidmaatschap). Hierbij kan worden gedacht aan zwangerschap of een tijdelijke uitval vanwege medische gronden.

  • Aanmelden
    Het beleid is dat, indien er om medische redenen niet kan worden getennist, de persoon in kwestie contact opneemt met de ledenadministratie. Er wordt een verzoek voor opschorting van de contributie ingediend.
  • Doktersattest
    De opschorting van de contributie kan alleen worden gehonoreerd indien er een doktersattest aanwezig is. Dit doktersattest zal moeten worden overlegd aan de ledenadministratie. De opschorting vindt plaats onder afboeking van kosten die de club sowieso voor een lid dient te betalen bij overkoepelende instanties, denk aan de KNLTB.
  • Pasje inleveren
    Nadrukkelijk wordt gesteld dat, indien een blessure optreedt die lange tijd gaat duren, het niet tot de mogelijkheden behoort om achteraf een opschorting van de contributie te krijgen. Een belangrijke randvoorwaarde is namelijk dat het tennispasje aan het begin van de opschortingsperiode ingeleverd wordt bij de ledenadministratie.

 

Gezinskorting 2020

Kikker-leden die woonachtig zijn op één adres ontvangen korting op het lidmaatschap (vanaf drie of meer leden):

  Gezinslid   Korting lid    Totaal
  1e en 2e 0,00    0,00   
  3e 21,00    21,00   
  4e 28,25    49,25   
  5e 38,50    87,75   
  6e en meer 0,00    87,75   

 

Contributie bij latere aanmelding 2020

Indien u zich later dan 1 april (start zomerseizoen) aanmeldt als nieuw lid, krijgt u korting in het eerste jaar:

  Lid vanaf   Junior   Senior 18   Senior   Senior Overdag/
  Student
     Contributie   Contributie   Contributie   Contributie
  1 mei 134,00    143,00    160,50    119,50   
  1 juni 107,00    114,50    128,50    95,75   
  1 juli 80,50    85,50    96,75    71,75   
  1 augustus 53,50    57,00    64,50    47,75   
  1 september 26,50    29,00   32,35    23,75   

 

Regeling doorschuiven contributie

Bij langdurig niet kunnen spelen, kunt u gebruik maken van de regeling doorschuiven contributie, mits u uw speelpas heeft ingeleverd:

  Lid vanaf   Junior    Senior 18    Senior   Senior Overdag/
  Student
  Maanden niet
  gespeeld
  Doorschuifbedrag   Doorschuifbedrag   Doorschuifbedrag   Doorschuifbedrag
  1 0,00    0,00    0,00    0,00   
  2 16,00    17,25    19,25    14,00   
  3 32,00    34,25    38,50    28,50   
  4 48,25    51,50    57,50    42,50   
  5 64,00    68,75    77,00    56,50   
  6 80,25    85,50    95,75    70,75   

 

Overige bedragen

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar. Bij te late opzegging worden kosten in rekening gebracht. Deze en overige bedragen zijn als volgt:

  Omschrijving   Bedrag
  Kosten bij te late afmelding na 1 december (uitgezonderd slapend lid) 50,00   
  Kosten bij te late afmelding slapend lid 20,50   
  Administratiekosten betalingsherinnering contributie 18,00   
  Duplicaatpas KNLTB 16,00   
  Dagpas introducé senior (ma. t/m vr. tot 18:00 uur, za./zo. onbeperkt) 12,50   
  Dagpas introducé junior (ma. t/m vr. tot 18:00 uur, za./zo. onbeperkt) 7,50