Vrijwilligers - (bestuurs)functies

Wij zijn op zoek naar leden die onze organisatie willen versterken. Het doen van vrijwilligerswerk op organisatorisch gebied is leuk, gezellig en erg leerzaam. En je doet wat terug voor de club!

Heb je interesse om als vrijwilliger bij de club aan de slag te gaan? Stuur een mail naar [email protected]. 

Wij bekijken dit verder samen met jou, vanuit jouw interesses. 

Functie Korte omschrijving
Secretaris (bestuursfunctie)

Je plant en organiseert de maandelijkse bestuursvergaderingen, maakt er notulen van en verspreidt deze. Daarnaast verzorg je de inkomende post (fysiek en digitaal). Verder maak je deel uit van het dagelijks bestuur (samen met de voorzitter en de penningmeester van de vereniging) en daarmee ben je direct betrokken bij alle onderwerpen die bestuurlijk binnen de vereniging spelen.

Voor meer informatie, mail Edwin Beckers, [email protected]

Voorzitter Beheercommissie (bestuursfunctie) 

 Je verzorgt de contacten en contracten met de leveranciers voor het (periodiek) beheer en onderhoud aan het park. Je maakt meerjarenplannen voor het beheer en onderhoud van het tenniscomplex, gericht op het in optimale staat houden van het mooiste tennispark van Nederland.

Voor meer informatie, bel Henk Schol, 06-53251743

Beheer coördinator en onderhoud van het park

Je coördineert en helpt als onderdeel van een groter team (op een vast tijdstip of op afroep) aan het uitvoeren van eenvoudige beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het tenniscomplex. De coördinatie ziet toe op onder andere onderhoud en reparatie,  het ophangen / verwijderen van de sponsornetten, het verzorgen van de groenvoorziening, het opruimen of opstellen van het terrasmeubilair.

Voor meer informatie, bel Henk Schol, 06-53251743 

Lid Jeugdcommissie 

Je helpt (structureel of op incidentele basis) bij het organiseren (voorbereiden en/of begeleiden) van één of meerdere jeugdevenementen en -toernooien. Je hoeft hiervoor géén formeel lid van de jeugdcommissie te zijn.

Voor meer informatie, mail Carina Eikenboom, [email protected]

Voorzitter Technische Commissie (bestuursfunctie)

Je zorgt dat de diverse competities bij TC De Kikkers in goede banen worden geleid. Je bent aanspreekpunt voor de Vereniging Competitie Leiders (VCL's) die de verschillende competitievormen organiseren. Je bent daarnaast aanspreekpunt voor en onderhoudt contacten met de tennisschool over alle zaken die met tennis- en padelles te maken hebben. 

Voor meer informatie, mail Edwin Beckers, [email protected]

Lid Sponsorcommissie

 Als lid van de PR-/sponsorcommissie onderhoudt je contacten met de sponsoren. Je zorgt ervoor dat de sponsorcontracten administratief op orde zijn en blijven. Daarnaast denk je mee over en lever je een bijdrage aan het organiseren van evenementen voor sponsoren.

Voor meer informatie, bel Ariaan van Nieuwenhuijzen, 06-14838324 

Communicatie – coördinator Social Media

Je schrijft met enige regelmaat stukjes voor de digitale nieuwsbrief, de website en/of social media, bijvoorbeeld een verslag van een evenement, een aankondiging van een toernooi of t.b.v. een eigen (zelf bedachte) rubriek.

Voor meer informatie, bel Ariaan van Nieuwenhuijzen, 06-14838324

Buddies voor nieuwe leden 

Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe leden op de club. Je helpt de nieuwe leden wegwijs maken op het park en het gebruik van de clubapp en het binnenbaan systeem. Je helpt hun netwerk te verbreden door samen met de evenementen coördinator kleine evenementen te organiseren. We zoeken meerdere buddies voor de diverse doelgroepen binnen ons ledenbestand.

Voor meer informatie, bel Eldine Voogt, 0613833150

Vrijwilliger coördinator

Je bent de eerst verantwoordelijke voor een planmatige aanpak voor werving en behoud van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid). Je brengt het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in kaart; je coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers, je stimuleert dat bij de taakinvulling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, motieven en mogelijkheden van de vrijwilligers en je draagt er zorg voor dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt met vrijwilligers over de werkzaamheden en de wijze waarop en de condities waaronder deze worden uitgevoerd.

Voor meer informatie: [email protected] 

Zie ook de brief en poster hieronder als bestand, welke ook via Opkikker Februari 2022 zijn verspreid. 

Brief vrijwilligersbeleid-def.pdf Poster vrijwilligersbeleid 2021-def.pdf