Opzeggen lidmaatschap


Alle lidmaatschappen van TC De Kikkers (inclusief het winterlidmaatschap van Stichting Tennis & Padel De Kikkers) lopen automatisch jaarlijks door, met uitzondering van de Zomer Challenge.

Beëindiging van het lidmaatschap van TC De Kikkers kan kosteloos in de periode 1 april tot 1 december, mits de contributie is voldaan. In alle andere gevallen wordt 50 euro in rekening gebracht o.a. in verband met door de vereniging te maken KNLTB-kosten. Let dus goed op: de opzegging moet vóór 1 december van het lopende jaar plaats vinden.

Beëindiging van het winterlidmaatschap van Stichting Tennis & Padel De Kikkers kan kosteloos tot 1 oktober. Na deze datum bent u verplicht tot betaling van de contributie voor het winterlidmaatschap voor een nieuw jaar. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u onderstaand formulier gebruiken. Let op: u heeft pas officieel uw lidmaatschap opgezegd als u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen.

Uw gegevens
Uw opzegging