Opzeggen lidmaatschap


Alle lidmaatschappen van TC De Kikkers (inclusief het winterlidmaatschap van Stichting Indoortennis De Kikkers) lopen automatisch jaarlijks door, met uitzondering van de Zomer Challenge. Beëindiging van het lidmaatschap van TC De Kikkers kan kosteloos in de periode 1 april tot 1 december, mits de contributie is voldaan. In alle andere gevallen wordt 50 euro in rekening gebracht o.a. in verband met door de vereniging te maken KNLTB-kosten. Let dus goed op: de opzegging moet vóór 1 december van het lopende jaar plaats vinden. Beëindiging van het winterlidmaatschap van Stichting Indoortennis De Kikkers kan kosteloos tot 1 oktober. Na deze datum bent u verplicht tot betaling van de contributie voor het winterlidmaatschap voor een nieuw jaar. Voor het opzeggen van uw lidmaatschap kunt u onderstaand formulier gebruiken. Let op: u heeft pas officieel uw lidmaatschap opgezegd als u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen.
Uw gegevens
Uw opzegging