Tennis voor de jeugd

FOR ENGLISH SEE ATTACHMENT BELOW

 

Hieronder treft u informatie aan over tennissen voor de jeugd bij TC De Kikkers. 

Als uw kind gaat tennissen bij TC De Kikkers, wordt hij/zij lid van de vereniging. Kinderen (tot het kalenderjaar dat ze 18 jaar worden) die lid zijn van TC de Kikkers kunnen kiezen uit diverse Alles-in-1 pakketten. In alle pakketten zit het lidmaatschap, vrij spelen in de zomer, 1 uur per week tennisles en het meedoen aan alle clubevenementen (behalve tenniskamp) inbegrepen. Ook zijn er pakketten waar competitie in zit, vrijspelen in de winter of een 2e uur per week les. Meer informatie over de pakketten en de bijbehorende tarieven treft u hieronder aan.

Waarom Tennis Alles-in-1?

Met Tennis Alles-in-1 zitten onze junioren niet meer alleen op tennisles, maar op tennis. De kids gaan hierdoor méér tennissen, spelen wedstrijden en ze doen mee aan verschillende clubactiviteiten. Kinderen ervaren meer teamgevoel, ze gaan beter tennissen én daardoor staan met meer lol op de tennisbaan. Hierdoor blijven ze langer met plezier tennissen!
In deze video van de KNLTB wordt Tennis Alles-in 1 uitgelegd.

Verschillende pakketten

TC De Kikkers biedt vier verschillende pakketten voor junioren aan:

Lidmaatschap

Je moet juniorlid zijn van TC De Kikkers om mee te doen met Tennis Alles-in-1. Je bent junior als je vóór 1 januari van het huidige jaar jonger bent dan 17 jaar. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) maar uw kind kan ook gedurende het jaar lid worden. De pakketkosten worden voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening gebracht. Je kunt je inschrijven voor het lidmaatschap van de TC De Kikkers via het inschrijfformulier. Je maakt gelijk de keuze voor het betreffende Tennis Alles-in-1-pakket. 

Tennislessen

 De tennislessen vinden het hele jaar door plaats behalve gedurende de vakanties. Van april t/m september worden de lessen buiten gegeven (en bij regen in de hal), van oktober t/m maart vinden de lessen in de hal plaats. In de pakketten bij De Kikkers zijn de kosten van de training al verwerkt. Toch moeten jeugdleden zich ook registreren voor de training. Dit is om de juiste informatie te verkrijgen (onder andere beschikbaarheid van de kinderen) om de kinderen te kunnen indelen en plaatsen.  

Het registreren gaat op de volgende manier:

 • Ga naar www.imtennis.nl
 • Ga naar Menu en kies Registratie (beginners kiezen speelsterkte 9, als vereniging selecteert u TC De Kikkers)
 • Als je je geregistreerd hebt, dan krijg je hiervan een bevestiging in je scherm te zien en kan je op de link klikken om in je eigen I’M Tennis dashboard te komen
 • In Mijn Menu aan de linkerkant kan je daarna kiezen voor Trainingsvormen en ‘lespakket behorende bij het lidmaatschap kiezen.
 • Indien je een keuze hebt gemaakt kan je het inschrijvingsproces afronden waarna je automatisch een bevestiging hiervan krijgt via een mail aan het e-mailadres van je I’M Tennis account
 • Wil je meerdere Gezinsleden inschrijven onder hetzelfde I'M Tennis account (via hetzelfde e-mailadres) kies dan onder Mijn Menu voor Gezinsleden en voeg een nieuw Gezinslid-profiel toe
 • Kies daarna voor Trainingsvormen en zorg ervoor dat onderaan Mijn Menu de naam van het Gezinslid dat je wilt inschrijven groen gemarkeerd is in combinatie met de optie Trainingsvormen
 • Nu kan je een keuze maken voor een trainingsvorm voor je Gezinslid en daarna ook het inschrijvingsproces afronden. 

Vrij spelen

Als lid van TC De Kikkers kunt uw kind gedurende het zomerseizoen (1 april tot 1 oktober) dagelijks buiten vrijspelen tot 19.15 uur (voor kinderen t/m 11 jaar) of tot 21.15 uur (voor kinderen van 12 t/m 17 jaar) op alle buitenbanen. Kinderen met het PLUS pakket of TOP pakket kunnen gedurende het winterseizoen van oktober t/m maart op de all weather banen vrijspelen tot 18.45 uur. Tijdens het zomerseizoen mag uw kind ook vrijspelen op de padelbanen (uitsluitend met een padelracket).

Contributie

 Na aanmelding als nieuw lid, ontvangt u automatisch een e-mail voor de betaling van de contributie en het inschrijfgeld. Betaling gaat per automatische incasso. U kunt ook in termijnen de contributie betalen. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd. 

Opzeggen

Als je jouw lidmaatschap vanaf 1 januari wil opzeggen, moet je dit uiterlijk 1 december schriftelijk aangeven bij de ledenadministratie van de vereniging: https://www.tcdekikkers.nl/form/lidmaatschap_opzeggen_2. De pakketkosten worden vanaf het moment dat je geen lid meer bent stopgezet (dus vanaf 1 januari). Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Competitie

 In het PLUS pakket en het TOP Pakket is de competitie in voor- en najaar inbegrepen. De competitie vindt plaats op zondag. De competitiesoorten zijn afgestemd op de leeftijd en het niveau van de kinderen. Voor de jongste jeugd wordt er bijvoorbeeld gespeeld op miniveld met speciale lichtere ballen. De volgende junioren competities zijn er:

 • Rode competitie (miniveld voor de jongste jeugd)
 • Oranje competitie (op ¾ veld)
 • Groene competitie (op heel veld met groene ballen)
 • Geel t/m 14 jaar (op heel veld met gele ballen)
 • Geel t/m 17 jaar (jongens meisjes of mix)

Indien uw kind gedurende het jaar lid wordt en er wordt gekozen voor het PLUS of TOP Pakket zal er gekeken worden of tussentijds instromen in de competitie mogelijk is. 

Meer informatie over de competitie vind je op onze website Tennis competitie Jeugd

Evenementen

 Voor de jeugdleden wordt jaarlijks een aantal specifieke evenementen georganiseerd, zoals het Openingstoernooi, het Ouder-Kind-toernooi, de Clubkampioenschappen, het Sinterklaasfeest en het Pannenkoekentoernooi. Daarnaast wordt elk jaar in de zomervakantie een jeugdkamp georganiseerd. Deelname aan de evenementen (behalve het jeugdkamp) zit inbegrepen in de pakketprijs. Via mail, de nieuwsbrief en Facebook wordt u geïnformeerd over deze evenementen.

Meer informatie over deze evenementen vind je op onze website op deze pagina

Wijzigen van het Tennis Alles-in-1-pakket

Je zit uiteraard niet vast aan de pakketkeuze die je hebt gemaakt. Je kunt ervoor kiezen om competitie toe te voegen of meer of minder lessen te gaan volgen. Maar er gelden wel een paar regels voor deze wijzigingen:

Competitie toevoegen

Om competitie toe te voegen moet je overstappen van een Basispakket naar een Plus- of Toppakket. Deze overstap moet je bij de ledenadministratie opgeven vóór 1 juni (voor de najaarscompetitie) en vóór 1 december (voor de voorjaarscompetitie).

Het overstappen naar het Basispakket (van Plus- of Toppakket) kan alleen per 1 januari. Denk eraan dat je dit vóór 1 december doorgeeft aan de ledenadministratie.

Meer of minder lessen

Toevoegen of verminderen van lesuren kan door te switchen van Pluspakket naar Toppakket (meer lessen) of andersom (minder lessen). Deze overstap kan één keer per jaar en moet je opgeven vóór 1 september. De tennnislessen worden zoveel mogelijk voor het hele (school)jaar ingepland.

Het is mogelijk dat lesgroepen gedurende het jaar worden gewijzigd als spelniveau, leeftijd of groepsgrootte hier aanleiding toe geven. Deze wijzigingen worden door de vereniging in overleg met de trainers vastgesteld.

Geef je geen wijzigingen door of geef je je wijziging te laat door, dan houd je hetzelfde pakket. Je moet wel te allen tijde vóór beide data (18 augustus en 4 december) je beschikbaarheid en/of verhinderingen doorgeven aan de tennisschool.

Vragen?

De veel gestelde vragen kun je hier lezen

Staat je vraag er niet tussen, stel deze dan aan: [email protected]

Information youth.pdf