Tennis Alles-in-1 FAQ

Hieronder vind je antwoorden op een aantal vragen die ouders hebben gesteld.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen tennissen met plezier. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de sport leuker vinden als ze ook wedstrijden spelen. Ze worden dan sneller beter, maken makkelijker vriendjes en zijn meer betrokken bij de vereniging. Daarnaast willen we tennis voor ouders transparanter maken. Met Tennis Alles-in-1 is het meteen duidelijk wat je krijgt voor welk bedrag en hoef je je niet/zo min mogelijk in te schrijven voor losse activiteiten. Je kind doet gewoon automatisch mee.

Tot op heden wordt er voor ieder afzonderlijke activiteit een deelnamebijdrage gevraagd. Met Tennis Alles-in-1 is dat niet meer zo en is het in de pakketprijs inbegrepen. We hebben wel een korting doorgevoerd op alle deelnamekosten om de pakketten extra aantrekkelijk te maken. Het is dus zeker geen verhoging van contributie, maar de manier van verrekenen wordt anders.

Wij gebruiken het principe ‘je meldt je niet aan, maar je meldt je af als je niet kunt’. De door de jeugdcommissie georganiseerde activiteiten zitten - behalve het jeugdkamp in de zomervakantie - allemaal in het Alles-in-1 pakket. We gaan er dan ook vanuit dat je meedoet, maar als je een keer niet mee kunt doen, dan kun je je altijd afmelden. We gaan er vanuit dat je dit doet voor de gestelde deadline, in verband met indelingen die gemaakt moeten worden. Afmelden betekent niet dat een korting op het totaalbedrag wordt gegeven.

We willen dat tennis in ieder geval een gelijkwaardige(re) sport wordt. Bij hockey en voetbal is het bijvoorbeeld heel normaal dat er getraind wordt en dat er ook wedstrijden gespeeld worden. Dat kunnen intern georganiseerde wedstrijden zijn, maar ook deelname aan externe competitie. Zo leert een kind de sport sneller en dit zorgt o.a. voor meer plezier in de sport.

We willen zorgen voor een cultuuromslag in het tennis, waarbij het ook normaal is dat je traint en wedstrijdjes speelt. Zo kan het kind op een bepaalde leeftijd, waar nodig, een eerlijkere keuze maken tussen verschillende sporten

Binnen het bestuur van TC De Kikkers is besloten om Tennis Alles-in-1 te introduceren. In de pakketprijzen is een korting verwerkt. Daardoor zijn de pakketten voordeliger dan het afnemen van enkel een lidmaatschap, alle deelnamekosten van evenementen en trainingen. Dit is wat ons betreft dus de meest logische keuze. Huidige leden die het Alles-in-1 pakket echt niet af willen nemen, kunnen een los lidmaatschap afnemen. Deelname aan competitie, evenementen en trainingen is bij een los lidmaatschap niet meer mogelijk. Stuur hiervoor een email naar: [email protected]

Het uitgangspunt is de dat de ouders in overleg met een kind bepalen of het meedoet aan de competitie of niet. Geen competitie betekent kiezen voor het Basispakket. Bij een keuze voor het Plus- of Toppakket is het spelen van competitie automatisch inbegrepen. Voor ieder jeugdlid - dus ongeacht de tenniservaring en niveau - is het mogelijk om op het eigen niveau competitie te spelen. De trainers zijn wel degenen die beoordelen in welk team een kind het best tot zijn recht komt. Het is natuurlijk het leukst alle kinderen in een team een gelijkwaardig niveau hebben.

Mocht een kind meer dan twee lessen in de week willen volgen of willen lessen in een kleinere lesgroep, dan is dat in overleg met de trainers mogelijk. Voorwaarde is wel dat het kind minimaal 1 reguliere les volgt en dus een keuze heeft gemaakt uit één van de aangeboden pakketten. Het pakket vormt de basis. Afwijkende wensen zijn maatwerk en kunnen alleen bovenop een pakket worden afgenomen.

Dat heeft te maken met de indeling en groepsgrootte van de lesgroepen en de competitie. Mocht je vaker les willen hebben of competitie willen gaan spelen dan kun je dat altijd aangeven, dan kijken we in overleg met de trainers wat er mogelijk is.

 

Nee, de jeugdcommissie zal bij het afgelasten van een evenement altijd kijken of het mogelijk is het evenement op een ander moment te laten plaatsvinden of om een alternatief aan te bieden.

 

Nee, het kiezen voor een pakket met daarin competitie betekent deelname aan zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie.

 

De lessen worden jaarlijks in september voor een heel jaar ingedeeld. Dan heb je immers een heel schooljaar hetzelfde lesritme. Bovendien is het fijn om langere tijd met (een deel van) je teamgenoten dezelfde lestijden te hebben. Tussentijds wordt wel voortdurend gekeken of de in- en uitstroom van jeugdleden of wijzigingen van pakket aanpassingen in het lesrooster noodzakelijk maken. Het uitgangspunt is dat er wordt gelest in groepen van acht kinderen. Daar zijn de kosten van de pakketten op gebaseerd.

 

Er zijn kinderen die op uitnodiging door de trainers een tweede lesmoment in de week hebben. De tweede les duurt voor deze kinderen geen uur maar anderhalf uur. In dat extra half uur is naast het oefenen van spelsituaties ruimte voor tactiek, spelsituaties en een stuk conditietraining.

 

Deelname aan de selectietrainingen kan alleen op uitnodiging van de trainers. Zij benaderen actief die kinderen die talent hebben en/of extra veel inzet tonen en een bepaald niveau kunnen bereiken. De trainers nodigen de kinderen via een mail aan de ouders uit. Pas nadat de ouders hebben ingestemd met een dergelijke training worden kinderen ingeroosterd.

 

De selectietrainingen zijn per definitie de tweede training voor een kind. Deze les duurt echter geen uur maar anderhalf uur. Dat is de reden dat er meerkosten in rekening moeten worden gebracht. De meerkosten bedragen € 8,00 per maand.

 

Deze kinderen komen niet in aanmerking voor de Tennis-alles-in-1 pakketten. Deze ouders zullen een bericht ontvangen over omzetting van het huidige abonnement in een abonnement voor jongvolwassenen-studenten. Voorwaarde is wel dat zij een bewijs kunnen overleggen dat zij een dagstudie volgen aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling.