Competitie 2024

Gedurende het jaar (en deels over de jaarwisseling heen) worden er voor zowel tennis als padel meerdere competities gespeeld. Naast de landelijke en regionale competities die de KNLTB aanbiedt, is er ook de eigen TCK Wintercompetitie van TC De Kikkers.

Tennis:

 • Voorjaarscompetitie: gespeeld in april en mei
 • Najaarscompetitie: gespeeld in september en oktober
 • TCK Wintercompetitie: gespeeld van oktober tot en met maart

Algemene uitleg over de tenniscompetities vindt u hier: tenniscompetitie.

Padel:

 • Voorjaarscompetitie: gespeeld in april en mei
 • Zomercompetitie: gespeeld in juni en juli
 • Najaarscompetitie: gespeeld in september en oktober
 • Wintercompetitie: gespeeld van november tot en met februari

Algemene uitleg over de padelcompetities vindt u hier: padelcompetitie.

Met ingang van de ALV van 1 juli 2021 is het Competitie-reglement van toepassing. Het Competitie-reglement is terug te vinden op de pagina met reglementen en onderaan deze pagina.

INSCHRIJVEN VOOR DE COMPETITIE KAN ALLEEN DOOR MIDDEL VAN DE FORMULIEREN OP DEZE WEBSITE. INSCHRIJVINGEN WORDEN OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST GEREGISTREERD. De link naar de inschrijfformulieren vindt u onderaan deze pagina onder het kopje inschrijven.

Onderstaande geldt specifiek voor de senioren-competitie. De competitiemogelijkheden voor de jeugd worden hier toegelicht.

KNLTB COMPETITIES 2024

Hieronder worden eerst de mogelijkheden voor tennis weergegeven en daaronder die voor padel. Vervolgens wordt kort ingegaan op het Competitie-reglement, de verantwoordelijkheden van aanvoerders, veel gestelde vragen en onderaan vindt u de mogelijkheid om in te schrijven voor de verschillende competities.

Tennis

Het aanbod van TC De Kikkers voor de Voorjaarscompetitie 2024 ziet er als volgt uit.

Aanbod

Ten opzichte van 2023 is een aantal competitievormen verdwenen (maar daar hadden we geen deelnemende teams voor). Op de vrijdagavond is er een leeftijdscategorie bijgekomen: DD, HD, GD 35+.

Speeldata

De speeldata voor de Voorjaarscompetitie vindt u hieronder.

Ook de inhaaldata zijn al vastgesteld. Houdt u er rekening mee dat de door de KNLTB vastgestelde inhaalmomenten alleen bedoeld zijn voor het inhalen van speeldagen die door de weersomstandigheden niet gespeeld of afgemaakt konden worden. Het niet kunnen opstellen van een (volledig) team op een reguliere speeldag, is geen geldige reden om uit te wijken naar één van de inhaaldagen.

U kunt zich aanmelden voor de Voorjaarscompetitie tot uiterlijk woensdag 10 januari. Zie hiervoor de link naar de aanmeldformulieren onderaan deze pagina.

Let op!

 • De vrijdagavond competitie wordt in de najaarscompetitie om de week gespeeld. Er wordt dus 5 keer gespeeld in een periode van 10 weken.
 • 8&9 competitie is een starterscompetitie, bestaat uit 2 dubbelpartijen en kan in alle combinaties (♂♂, ♂♀, ♀♀) gespeeld worden.

Padel

De competities voor Padel kennen hun eigen tijdslijnen en zijn ook korter dan bij tennis. Daarnaast zijn er slechts twee verschillende competitie vormen, nml. de reguliere competitie waaraan zowel mannen als vrouwen kunnen deelnemen en de dames competitie. In alle gevallen worden er 4 dubbels gespeeld.

Aanbod

Het aanbod bij TC De Kikkers voor de Voorjaarscompetitie ziet er als volgt uit.

Let op!

 • Voor de vrijdagavond competitie geldt altijd dat er in plaats van een 3e set een super tiebreak wordt gespeeld (tiebreak tot de 10).
 • Met ingang van 2024 wordt op vrijdagavond gespeeld met Golden Point. Dat betekent dat bij een stand van 40-40 het beslissende punt wordt gespeeld (de ontvangde partij bepaalt of er rechts of links wordt geserveerd). Ook dit geldt in alle gevallen.

Speeldata

De speeldata voor de Voorsjaarscompetitie zijn als volgt:

U kunt zich aanmelden voor de Voorjaarscompetitie tot uiterlijk woensdag 24 januari. Zie hiervoor de link naar de aanmeldformulieren onderaan deze pagina.

De speeldata voor de Zomercompetitie zijn als volgt:

De inschrijving voor de Zomercompetitie padel is ondertussen ook geopend. De inschrijving sluit op zondag 5 mei!

Competitie-reglement

In de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2021 is het herziene Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement is het Competitie-reglement.
Het doel van het Competitie-reglement is vooral om duidelijkheid te verschaffen voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij de competitie. Het reglement beschrijft de afspraken die gelden rondom de competitie en geeft richting aan de manier waarop de competities wordt georganiseerd bij TC De Kikkers.

Inschrijven voor de competitie bij TC De Kikkers betekent dat je je conformeert aan het Competitie-reglement.

Het competitie-reglement vindt u onderaan deze pagina.

Verantwoordelijkheden aanvoerders

Elk team heeft een aanvoerder. De aanvoerder vertegenwoordigt het team en heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden. De belangrijkste daarvan zijn:

 • het tijdig, correct en op de juiste wijze aanmelden van het team voor de competitie;
 • het zorgen voor afdracht van de competitie-bijdrage en het (laten) ophalen van de ballen;
 • het zorgen voor voldoende spelers voor elke speeldag; het niet komen opdagen als team op een speeldag (een zgn. No Show), kan resulteren in een door de KNLTB opgelegde boete. Deze wordt altijd doorbelast aan het betreffende team!
  Een Walk Over kan op wedstrijd niveau geregistreerd worden; echter alle wedstrijden op één speeldag als Walk Over registeren wordt door de KNLTB als een No Show gezien, met als gevolg een boete.
 • het ontvangen van de tegenstanders op de speeldag en het vastleggen (bij thuiswedstrijden) of controleren (bij uitwedstrijden) van vastgelegde uitslagen;
 • het vaststellen van de teamopstelling.
 • het registeren (en laten controleren door de tegenstander) van de uitslagen bij thuis-wedstrijden.

Het complete overzicht is opgenomen in het Competitie-reglement.

Veel gestelde vragen

V: Kunnen foutief ingevoerde uitslagen nog aangepast worden?
A: De VCL kan tot een week nadat de wedstrijd gespeeld is fouten in de uitslag corrigeren.

V: Kunnen we zelf bepalen wanneer we een wedstrijd inhalen?
A: Voor elke competitie zijn vooraf inhaaldagen vastgesteld. Een wedstrijd dient op de eerst beschikbare inhaaldag (of eerder) ingehaald. Deze zijn alleen bedoeld voor het inhalen van wedstrijden/speeldagen die door de weersomstandigheden niet gespeeld konden worden.

V: Mag ik invallen in een ander team als ik zelf al met mijn eigen team speel in diezelfde week?
A: Zolang het niet over dezelfde speeldag gaat, mag je invallen in een ander team in dezelfde week. Uitzondering op deze regel is de 8&9 Competitie. Invallers mogen niet in een ander competitie-team uitgekomen zijn (of uitkomen) in dezelfde week.

Houdt er wel rekening mee dat het invallen in een veel hoger of lager team gevolgen kan hebben voor de teams waarin je mag spelen. Voor details, vraag de VCL.

V: Kan ik tegelijkertijd aan de tennis-competitie en de padel-competitie deelnemen?
A: Ja, dat kan, maar niet op dezelfde dag van de week.

V: Ik doe al jaren mee aan de competitie, moet ik me toch aanmelden?
A: Ja, met het Competitie-reglement zijn er duidelijke regels en afspraken gekomen, die voor iedereen meer duidelijkheid geven en het voor de VCL's gemakkelijker maken om hun werk te doen. Ook is daarin duidelijk beschreven welke rechten competitie-spelers hebben. Zonder tijdige, correcte en complete aanmelding via het juiste formulier kan niet deelgenomen worden aan de competitie.

V: Wij hebben ons aangemeld als team, maar kunnen toch niet deelnemen. Kunnen we ons nog terugtrekken?
A: Terugtrekken kan totdat de inschrijving bij de KNLTB door de VCL's is afgerond. Eenmaal bij de KNLTB aangemeld betekent dat je in principe moet spelen. Bij latere na inschrijving kan de KNLTB een boete opleggen. Deze wordt in dat geval in zijn geheel doorbelast aan het team. Daarnaast blijft ook de competitie-bijdrage in zijn geheel verplicht.

V: Als de banen onbespeelbaar zijn door regen, hoeven we dan niet te komen opdagen?
A: Jawel, er is een opkomstplicht. Er geldt een wachttijd van 1 uur om te bepalen of de banen nog bespeelbaar worden. De enige uitzondering hierop is als de ontvangende club besluit om wedstrijden te annuleren.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk via het formulier op deze website. Aanmeldingen via andere media (mail, whatsapp etc.) worden NIET geaccepteerd. Om gebruik te maken van de aanmeldformulieren moet u ingelogd zijn op de website, zodat de registratie van de formulieren volledig is (het wachtwoord is hetzelfde als dat van de ClubApp).

Aanmelden voor tennis-competitie op vrijdag:

Inschrijven voor vrijdagavond niet meer mogelijk: VOL!

Aanmelden voor tennis-competitie op zaterdag: (deadline 14-6-24, 23:59 uur)

Aanmelden voor tennis-competitie op zondag: (deadline 14-6-24, 23:59 uur)

Aanmelden voor padel-competitie (alle dagen):

Inschrijven voor vrijdagavond niet meer mogelijk: VOL!

Aanmelden als u op zoek bent naar een team of als invallen geregistreerd wilt worden (deelname is niet gegarandeerd):

Competitiereglement TC De Kikkers 2021.pdf